Dag beste bezoekers van deze website!

Dag beste bezoekers van deze website!

Dat de sport- en bosklassen steeds een mijlpaal in ieders leven zijn, kan ieder die er ooit aan deelnam zeker en vast beamen!

Een gastronomische midweek (Kijk maar eens naar het menu!) onder een stralende zomerzon staat de leerlingen van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 juni 2019 te wachten!  Maar … er zal ook gewerkt moeten worden!

Naast de vele uren natuurbeleving (bosspel / actieve heidewandeling / beheerwerken uitvoeren op de heide / …) zullen ook de hersenen hun werk moeten doen om het natuurpostenspel tot een goed einde te brengen of de WeTo-proefjes uit te voeren zonder dat het dak er af vliegt!

Als we in Limburg zijn moeten we natuurlijk ook weten hoe het leven van een mijnwerker er vroeger uit heeft gezien.  We gaan op pad met de mijnwerker (inleefsessie) in het Mijnwerkersmuseum.  In Bokrijk zullen de leerlingen dan weer te weten komen hoe die mooie gebouwen werden gebouwd, leer je over volksspelen uit lang vervlogen tijden, bak je brood op grootmoeders wijze, maak je je eigen pot uit klei of vervaardig je je eigen sport- of bibtas op de manier zoals men in lang vervlogen tijden deed.

De leerlingen van het 5de zullen ook het blotevoetenpad bewandelen, terwijl de leerlingen van het 6de leerjaar eerst nog hun Franstalige medebloggers voor de tweede keer in levenden lijve ontmoeten.  Samen bewandelen ook zij het blotevoetenpad en terwijl ze dat doen proberen ze – Wie-is-de-mol-?-gewijs – zo veel mogelijk info los te peuteren uit hun Franstalige gesprekspartner. Wie weet het best met zijn gesprekspartner te communiceren en kroont zich tot beste detective?

De Techniek- en Wetenschapsacademie komt op woensdag naar de Bosberg en samen met hen onderzoeken we waar de belletjes in je frisdrank vandaan komen, hoe je ballonnen op kunt hangen zonder bevestigingsmaterialen te gebruiken, hoe je rook kunt maken zonder vuur, … en schrijf je een geheime brief!

’s Avonds is er natuurlijk tijd voor ontspanning!  Een bosspel, een educatieve eco-magieshow, een filmavond en een bonte avond zullen weer zorgen voor een sfeer waarin hechte vriendschapsbanden worden versterkt en nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan!

Vanaf dinsdag 4 juni 2019 zal deze website dienst doen als het ultieme infokanaal.  Dagelijks voorzien we het thuisfront van foto’s en verslagen, maar ook door middel van het uploaden van het videoverslag van de dag, een waar nieuwsbulletin over de belevenissen van de dag.

De kinderen vinden het altijd leuk een berichtje van het thuisfront te ontvangen.  Dit kan op twee manieren:

– via brief of kaart

Het zou zeer leuk zijn, mocht ieder kind een brief of kaartje kunnen ontvangen.  Geef daarom tijdig aan de familie, buren, vrienden, …  dit adres door, zodat zij in de pen kunnen kruipen:

De Bosberg

Kelchterhoefstraat 10

3530 Houthalen-Helchteren

Qworzó, gemeentelijke basisschool Merksplas

t.a.v. ………………… (naam kind) uit L …. (klas invullen)

– via het gastenboek 

Op woensdag en donderdag – vlak voor het avondmaal – printen we het gastenboek voor de leerlingen af.  Zo kunnen de kinderen lezen welke berichten er werden achtergelaten op de website.  Misschien staat er wel een leuk berichtje van het thuisfront op?

Er zijn geen andere mogelijkheden om met de kinderen in contact te komen, tenzij voor echt dringende zaken.  In dat geval mag u contact opnemen met

  • juf An: 0476 63 35 95
  • meester Jan: 0486 33 44 11
  • meester Dave: 0497 32 12 34
  • juf Joline: 0498 70 85 66
  • juf Hanne: 0498 48 56 85

Deze leerkrachten en vrijwillige begeleiders zullen de leerlingen begeleiden: Juf An Govaerts, meester Jan Adriaenssen, meester Dave Schrauwen, juf Joline Verstappen, Juf Hanne Schoenmaekers, meester Wout Agemans, meester Gert Thoné, Dion Van Herpe, Luc Vrancken & Willy Vermeiren

De leerkrachten en begeleiders kijken er al ongelooflijk naar uit.  Hopelijk jullie ook?